Vad är coaching?

 

Vad är coaching?

 

  • Coaching innebär att vi tillsammans sätter upp mål efter dina behov och önskemål. Ger dig vägledning och inspiration så att du trivs med din vardag. Genom att tänka i nya positiva banor förändrar och förbättrar du möjligheterna att nå dit du vill!
  • Coaching är en lärande och utvecklande process där du som individ får support att utvecklas på ett sätt så att du kan uppnå ett personligt eller professionellt mål.
  • Coaching innebär att du som coachas är själv aktiv i samtalet och arbetar mot den förändring som du vill uppnå. Ansvaret för din utveckling ligger hos dig.
  • Under coachingen används olika frågeställningar och verktyg för att du ska kunna skapa nya perspektiv och tankemönster.
  • Coaching är inte rådgivning eller terapi.

 

Vad kan du förvänta dig av coaching?

 

  • Att få hjälp att strukturera upp dina tankar och mål samt att få hjälp att skapa de handlingsplaner du behöver för att komma dit. Jag kommer att vara ditt bollplank som sätter dig i första rummet för att hjälpa dig att utvecklas på bästa möjliga sätt och i den takt som passar dig.
  • Samtalen sker genom personliga möten eller via telefon. Vid telefoncoaching är det du som ringer upp coachen. Du kan under hela coachingperioden även ha sms- och mailkontakt med mig.
  • Som coach har jag tystnadsplikt om vad du berättar i våra samtal. Du som kund kan vara säker på att vad som berättas i förtrolighet mellan oss också stannar där.

 

För information och bokning mejla: cathrine@halsovagledningen.se

 

 

Hälsovägledningen (Handlagets lokaler) Första Långgatan 12 413 03 Göteborg info@halsovagledningen.se Copyright 2012 © All Rights Reserved